Начало » Строителство и ремонти » Бим инженеринг оод

Бим инженеринг оод

Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране. Още от самото начало фирмата изпълнява всякакъв вид електрически инсталации, Външни eл. Захранвания, Заземителни и мълниезащитнни инсталации.

Перз 2000г. към фирмата е създадено самостоятелно звено / Пусково- Наладъчна лаборатория/, която на 26.03.2001 получава акредитация от МРРБ- ДНСК . Според действащата в момента нормативна уредба същото е преименувано в /Орган за контрол от вида “С”/ и притежава сертификат за акредитация №60-ОКС/14.03.2008г. издаден от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитации съгласно БДС ЕN 17020.

През годините Фирматта се налага на пазара като коректен партньор в отношенията си с всички свои контрагенти , предлага цялостни инженерингови решения и до момента е реализирала огромен обем свои и на водещи строителни фирми проекти в сферите на промишленото и жилищно строителство.

Фирмата има изградена гъвкава структура, разполага с висококвалифициран персонал отговарящ на високите изисквания в бранша.Акредитация
Към фирмата работи самостоятелно
Акредитиран орган за контрол от вида ”С”. Акредитация от ИА БСА- ISO/IEC 17020.

-пусковоналадъчни и профилактични електролабораторни измервания в областа на електро енергетиката и гражданското строителство.
- контрол на електрозащитни средства.

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:
- Съпротивление на изолация;
- Съпротивление на защитни заземителни инсталациии;
- Контрол с повишено напрежение;
- Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;

Електрически уредби и съоръжения до 1000V:
- Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” ;
- Прекъсващи за защита от токове с нулева последователност – “дефектно токова защита” (FI – прекъсвачи );

Трансформатори и двигатели за напрежение до 20 кV включително в експлоатация:
- Диелектрична якост на трансформаторно масло;
- Активно съпротивление на намотките;
- Съпротивление на изолация ;

Защитни средства:
- Изолиращи, фазоуказателни и измервателни щанги;
- Изолиращи и токоизмервателни клещи;
- Изолационни щанги за преносими заземители;
- Изолационни ръкавици, боти, ботуши и галоши;
- Изолационни килимчета и пътеки;

Смукателни и нагнетателни вентилационни и климатични инсталации:
- Скорост на движение на въздуха;
- Дебит на въздуха;

При изписване на заглавието и етикетите "Бим инженеринг оод http://electrobim.com/akreditacia.html", понякога те могат да бъдат написани като:фсп схэехеисхж дда http:ббelectrobimлcomбakreditaciaлhtml; /р; ркгеке,ркх ффо http&**electrobim=com*akreditacia=html; /r; rkgeke,rkh ffo http&**electrobim=com*akreditacia=html; bim invenering ood http://electrobim.com/akreditacia.html.

Тип : Предлагам
Категория : Строителство и ремонти
Дата на публикуване : 2019-11-06
Валидност : 2020-01-05
Лице за контакт : инж. Методи Стоянов
Телефон: 0887 606 556
Регион : София
Адрес : гр. София, бул. Димитър Петков №117

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.